Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2008

Χωρίς


Χωρίς αλφάβητο και αριθμούς...
Χωρίς κώδικες και νοήματα...
Έτσι για να μην καταλαβαίνεις αυτό που αισθάνεσαι.
Τόσο που να μην αισθάνεσαι.
Εικόνες λίθοι και φθόγγοι από λήθη θα είναι όσα γνωρίζεις.
Κι ίσως καλύτερος να γίνεσαι,
όσο λανθάνεις ξεχνώντας και μην ξέροντας, αφού και όσο ήξερες, τη λήθη αγαπούσες.